You are currently viewing Unik Problemløsningsmetode
Unik Problemløsning

Unik Problemløsningsmetode

Power of Insight er en livsfilosofi og en model og metode for problemløsning og beslutninger. Det er også en ledelses model både for personlig og organisatorisk ledelse.

I sig selv, er ‘Power of Insight’ ikke, på papiret, noget særligt. Mange vil nikke genkendende til dele af modellen, men der er unikke forskelle i detaljerne. Dels er der tale om langt større udvidelse af hvilke informationer som er relevante i problemløsning. Dels er der en helt anden tilgang til hvad “accept” og “non-accept” er for noget. Der er en høj vægtning af dit grundlæggende værdisæt, som danner basis for løsningsmulighederne, der tilsidst munder ud i brugbare løsninger.

Det er derfor reelt en helt ny metode, der viser sin styrke i praksis. Det er samtidig den metode der i praksis indrager det ukendte og det irrationelle som kendetegner Emotionel Intelligens hvilket er det helt nye ‘buzz word’ indenfor ledelse og personlig udvikling. Sidst men ikke mindst har ‘Power of Insight’ sin særlige styrke i forandringsprocesser i en tid hvor forandring er det eneste konstante i tilværelsen.

Informationer i problemløsning
Informationer der indgår i problemløsning

Alt er relevant i Power of Insight

Power of Insight tager meget mere med i sine overvejelser om virkeligheden og de problemer vi står overfor. Der indgår informationer som i de fleste andre modeller fuldstændig overhøres eller ignoreres som irrationelle. Selv i videnskab er det nu nødvendigt at annerkende mennesket som den aktive del i hvad resultat der opnåes, hvordan vi tænker og hvad vi kigger efter. Endda vores følelser præger resultatet af de fleste videnskabelige forsøg nu om dage og skal medregnes i nærmest alle overvejelser. Historien prøvede at overbevise os om at videnskaben snart havde svaret på alt og at alt ville blive simplere med tiden. Det er det stik modsatte som har vist sig at gælde. Vi er nød til at tage andet med, hvis vi skal have en chance for at arbejde med en virkelighed i konstant forandring.

Power of Insight er en sådan metode til at arbejde med den højeste grad af kompleksitet og samtidig få et meningsfyldt udbytte, som er til at arbejde med.

Prøv os:

Beskriv dit problem. Prøv vores service. Vi svarer på alle henvendelser på dansk, som begynder med: ‘Jeg har et problem med..’

Alle løsninger starter med en beskrivelse af problemet. Vi er dog godt klar over at beskrivelsen i sig selv kan være det svære og at hjælp til at formulere problemet måske er en del af behovet, men en forespørgsel til os starter med: ‘Jeg har et problem med..’ for at få dit perspektiv med.

Leave a Reply