You are currently viewing Power of Insight -Dansk Brochure

Power of Insight -Dansk Brochure

Da vi er en dansk baseret virksomhed, har vi naturligvis dansk som arbejdssprog, ligesåvel som vi handler internationalt og retter vores interne sprog til Engelsk. Hovedparten af vores dokumentation er også på engelsk af samme årsag.

Har du brug for særlige informationer eller dokumentation på dansk, er du velkommen ved enhver henvendelse.

Nedenfor kan du se vores danske brochure:

Prøv os:

Beskriv dit problem. Prøv vores service. Vi svarer på alle henvendelser på dansk, som begynder med: ‘Jeg har et problem med..’

Alle løsninger starter med en beskrivelse af problemet. Vi er dog godt klar over at beskrivelsen i sig selv kan være det svære og at hjælp til at formulere problemet måske er en del af behovet, men en forespørgsel til os starter med: ‘Jeg har et problem med..’ for at få dit perspektiv med.

Leave a Reply